Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Amikor meghallottam, hogy muszáj a tűzoltószertárt elbontani, mindjárt arra gondoltam, – bár én akkor még kisgyermek voltam, ezért nincsenek emlékeim róla – hogy újra kellene éleszteni a tűzoltó egyesületet. Sütő Ervinné Edit polgármesterünkkel beszélgettem, támogatta ezt a kezdeményezést, ezért elkezdtem felkeresni lehetséges alapító tagokat a faluból. Az Egyesület megalapításához tíz tagra volt szükség, melyre hamar találtam is lelkes önkénteseket. Így 2014.február 11-én megtartottuk a Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló ülését, melyen tizenhárom taggal vettünk részt.

Az Egyesület elnökének Riba Lászlót választottuk meg, pénzügyi felelősnek Hajdú Gyulát, a tűzoltó parancsnoki tisztséget én vállaltam, melynek betöltéséhez egy speciális tanfolyamot is el kell végezni. Az Egyesület üléseinek állandó jegyzőkönyvvezetője Bajók Gábor lett. További alapító tagjaink pedig: Sütő Ervin, Madarász Dezső, Kovács Balázs, János István, Fodor Csaba, Dabronaki István, Erdei István, Erdei Attila, Erdei Jonatán lettek. Természetesen Egyesületünk nyílt, később is bárki csatlakozhat, aki elhivatottságot, elszántságot érez, hogy másokon, másoknak önként segítsen, a falu érdekeit, előre mozdulását ezzel is támogassa.

A tagsági díjat havi 500 forintban határoztuk meg. Ha valaki támogatni szeretné az Egyesületet, de nem tud, vagy nem szeretne aktívan részt venni a tevékenységekben, lehetőség van pártoló tagságra is, melynek havi minimum díja szintén 500 forint.

Az alakuló ülésen meghatároztuk az Egyesület céljait, feladatait, melyek nagyvonalakban a következők:

§  a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban közreműködés,

§  a lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről és a tűzmegelőzés fontosságáról,

§  tagjaiból szervezze meg és biztosítsa a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását, állandó készenlét tartása nélkül.

§  bemutatók tartása a falunapokon, rendezvényeken, tűzoltó versenyeken való részvétel.

Feladataink nemcsak a tűzoltásra, hanem a belvízvédelemre is kiterjed, szeretnénk így is segíteni a lakosságot.

Sajnos jelenlegi felszerelésünk a régi, felújítandó tűzoltó szivattyú, illetve egy időközben vásárolt, szintén felújításra szoruló tűzoltó busz. Ezek felújítását mihamarabb szeretnénk elvégezni, és ígéretet kaptunk a kaposvári Kötél Speciális Mentőszolgálattól, hogy a további hiányzó felszerelések beszerzésében segítségünkre lesznek.

Szeretnénk Egyesületünk által még jobban összekovácsolni a falu lakosságát.

Erdei Norbert